درباره ما

انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان تهران اولین تشکل مستقل و رسمی داستان‌نویسان در ایران است که پس از نزدیک به دو سال پیگیری در آذرماه سال 1396 زیر نظر وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی در ایران ثبت شد.

در سال ۱۳۹۹ بنا بر مصوبه‌ی انجمن‌های پدیدآورندگان آثار هنری، انجمن با تغییر بند سکونت در تهران به «کل ایران» تبدیل به انجمن صنفی داستان‌نویسان ایران شد که  همگی اعضا،  داستان‌نویسانی هستند که در ایران زندگی و کار می‌کنند و حداقل دو کتاب داستانی بزرگسال (مجموعه‌داستان کوتاه یا رمان) منتشر کرده‌اند. این انجمن به عنوان سازمان غیرانتفاعی (ان.پی.اُ) و همچنین سازمان منافع عمومی (پی.بی.اُ) ثبت شده است و صرفاً بر مبنای دریافت حق‌عضویت و جمع‌آوری کمک‌های مالی اعضا فعالیت می‌کند و به حیات خود ادامه می‌دهد.

انجمن، با هدف دورهم جمع کردن داستان‌نویسان حرفه‌ای ایرانی و توانمندسازی آن‌ها با حمایت‌های صنفی از قبیل خدمات حقوقی، بیمه، آموزش رایگان، وکالت در قراردادها، طرح بازنشستگی، صندوق رفاه، معرفی بین‌المللی نویسندگان و کتاب‌های ایرانی و غیره تأسیس شده است.

انجمن صنفی داستان‌نویسان همچنین مصمم است تا مسائل اساسی داستان‌نویسان ایرانی همچون کپی‌رایت و سانسور را پیگیری و به رفع مشکلات موجود کمک کند.

فهرست
question