گزارش مختصر آنچه در نخستین مجمع انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران گذشت

رویدادها

به گزارش روابط‌عمومی انجمن صنفی کارگری داستان‌نویسان؛ نخستین مجمع انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران روز ۱۴ تیرماه سال 1396 ساعت یازده صبح با مشارکت اکثریت اعضا و حضور نماینده وزارت کار برگزار شد.

بیش از دو سوم اعضا در مجمع حضور داشتند.
آقایان جواد مجابی و امیر حسن چهلتن میهمان مجمع بودند و پیش از رای‌گیری و بررسی اساسنامه سخنانی را با حاضران در میان گذاشتند و آغاز فعالیت انجمن را شادباش گفتند.

در ادامه میهمانان جلسه را ترک گفتند تا مطابق قانون تنها در حضور اعضا و نماینده‌ی وزارت کار جلسه‌ی رسمی آغاز شود.
سپس در ادامه‌ی جلسه که از ساعت یازده تا حدود پانزده ادامه داشت، اساسنامه‌ی انجمن به رای گذاشته شد و به تایید رسید. همچنین انتخابات نخستین هیئت مدیره برگزار شد.
خانم ها و آقایان
فرخنده آقایی
مهدی افروزمنش
احمد پوری
محمد حسینی
محسن حکیم معانی
حسن شهسواری
و کامران محمدی
به عنوان اعضا هیئت مدیره
و ضحی کاظمی، جواد عاطفه و سینا دادخواه به عنوان علی البدل هیئت مدیره

و مهدی اسدزاده
و امین حسینیون
به عنوان بازرس
و حسن محمودی به عنوان علی البدل بازرس
انتخاب شدند.

, ,

پست های مرتبط

فهرست
question